aanniimmee:

- From “Brain Powerd,” directed by Yoshiyuki Tomino (1998)

aanniimmee:

- From “Brain Powerd,” directed by Yoshiyuki Tomino (1998)

575 notes

Истинско проклятие за човека е онова желание, което нито се осъществява, нито пък угасва.
Меша Селимович (via tthings-we-lost-in-the-fire)

(Source: alleiramxx)

29 notes